Ikebana

         ญี่ปุ่น ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่สืบต่อวัฒนธรรมดั้งเดิมมาอย่างยาวนาน ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เราจะเห็นได้ว่าพลเมืองของญี่ปุ่นมีความรักชาติ และเสียสละโดยเนื้อแท้ และเรามักจะคุ้นชินกับวัฒนธรรมของงญี่ปุ่นหรือสัญลักษณ์อื่นๆที่เราเห็นชินตา อย่างเช่น ภูเขาไฟฟูจิ ชินกังเซ็น เป็นต้น และในวันนี้เรามีศาสตร์แห่งการจัดดอกไม้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะญี่ปุ่นมาฝากกัน ที่เรียกว่า อิเคบานะ (生け花)

            อิเคบานะมาจากคำสองคำ คือ อิเค ที่แปลว่ามีชีวิต และบานะที่แปลว่า ดอกไม้ โดยการจัดอิเคบานะนี้มีต้นกำเนิดมาจากการจัดดอกไม้เพื่อถวายพระ จึงได้มีการพัฒนาให้นำมาใช้กับโอกาสอื่นๆด้วย โดยจะเน้นที่ความเรียบง่ายเป็นธรรมชาติ เหมือนกับวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นเอง คือ เมื่อทำออกมาแล้วจะรู้สึกผ่อนคลาย เพราะคุณจะได้สัมผัสถึงความงามจากธรรมชาติที่คุณสามารถจับต้องได้ด้วยสายตา โดยศิลปะการจัดดอกไม้แบบอิเคบานะให้คุณย้อนไปในช่วงศตวรรษที่ 6 เมื่อเราใช้ดอกไม้ในการบูชาพระด้วยอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่เข้ามาถึงประเทศญี่ปุ่น โดยรูปแบบของอิเคบานะแบบดั้งเดิมที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย คือ กลางศตวรรษที่ 15 นักเรียนและครูของอิเคบานะชุดแรกคือพระสงฆ์ เมื่อเวลาผ่านไป โรงเรียนก็ได้นำมาทำอีก จนเป็นประเพณีในสังคมญี่ปุ่นไปแล้ว

            โดยอิเคบานะ จะเน้นการจัดดอกไม้ กิ่งไม้ หญ้าที่สะท้อนความจริงแบบธรรมชาติ โดยใช้ดอกไม้จำนวนน้อย มีการแซมใบไม้ ใบหญ้ากิ่งไม้อย่างละหน่อย คือดูเป็นธรรมชาติมากจนเหมือนไม่ได้แต่ง และการจัดอิเคบานะมี 3 แบบ เช่น  อิเคบานะแบบดั้งเดิม คือ การจัดในแนวตั้ง สะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ได้กำหนดเงื่อนไขไว้ว่าควรจัดดอกไม้เพื่อบรรยายภาพภูเขาพระสุเมรุ แบบที่ 2 คือ  การพัฒนารูปแบบใหม่ของอิเคบานะเรียกว่า “โมริบานะ” หรือ “กองดอกไม้” การจัดดอกไม้สอดคล้องกับการนำดอกไม้ตะวันตกมาจัด เหมือนเป็นสวนขนาดย่อม มีความทางการและไม่เป็นทางการ า และยังมี อิเคบานะขนาดเล็ก (นะเงะอิเระ) มีขนาดเล็ก รูปแบบการจัดดอกไม้ที่มีวินัยจัดแต่เรียบง่าย เราจะใช้ในพิธีชงชาของญี่ปุ่น

            เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า การจัดดอกไม้แบบอิเคบานะ คือ วัฒนธรรมที่อยู่คู่ญี่ปุ่นมาช้านาน และแสดงถึงความเป็นญี่ปุ่นได้อย่างแท้จริงด้วย และทั้งหมดนี้คือวัฒนธรรมของญี่ปุ่นที่คนทั่วโลกให้การยอมรับว่าสวยงามมีคุณค่า และแสดงถึงความเป็นญี่ปุ่นได้ดี เพราะสื่อถึงความเรียบง่าย ความมีระเบียบสมความเป็นญี่ปุ่น