ในปัจจุบันมักมีหลายคนสงสัยเกี่ยวกับเรื่องคำศัพท์ของวิศวกร วันนี้เราจะมาพูดถึงเกียร์มอเตอร์และมอเตอร์เกียร์ให้ทุกคนหายสงสัยกับคำศัพท์ว่ามันคืออะไร แตกต่างกันอย่างไร หรือจริง ๆแล้วมันคือความหมายเดียวกัน

-เกียร์มอเตอร์ คือ เกียร์มอเตอร์มักจะเป็นคำศัพท์ที่จะพบเห็นกันในวารสารของทวีปยุโรป ในส่วนของยุโรปนั้นจะใช้ชื่อเรียก มอเตอร์เกียร์ว่า เกียร์มอเตอร์(Gear motor)

-มอเตอร์เกียร์ คือ มอเตอร์เกียร์ยังที่อธิบายไปข้างต้นว่ามอเตอร์เกียร์ก็คือเกียร์มอเตอร์แต่ ภาษาที่มักใช้กันในวารสารของประเทศไทย จะเป็น มอเตอร์เกียร์ (motor Gear)

มอเตอร์เกียร์ หมายถึง เครื่องมืออุปกรณ์วัตถุไฟฟ้าชนิดนึงที่มักจะใช้กันตามโรงงานหรือมักใช้กันตามกลุ่มวงการอุตสาหกรรม เครื่องมือการใช้งานเหล่านี้ จะทำหน้าที่เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลแทน ณ ปัจจุบันอุปกรณ์มอเตอร์เกียร์นั้น(motor Gear) มีขนาดหลากหลายรูปแบบ มีตั่งแต่ ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ในแต่ละขนาดจะdมี วัตต์ที่แตกต่างกันแล้วแต่ตามความต้องการในการใช้งานของแต่ละบุคคล

FMS จำหน่ายมอเตอร์เกียร์
มอเตอร์จะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่

1.มอเตอร์เกียร์ชนิดกะแสไฟฟ้าตรง(Direct current gear motor)
มอเตอร์ที่มีหน้าที่ส่งกะแสไฟฟ้าตรงทำหน้าที่ส่งกะแสไฟฟ้าเข้าไปที่ขดลวดหรืออุปกรณ์ที่กำลังทำงานเคลื่อนที่ที่สามารถทำให้ผลักดันแม่เหล็กขึ้นไปให้มอเตอร์นั้นสามารถใช้งานได้ มอเตอร์เกียร์ชนิดกสไฟฟ้าตรงมักใช้อุปกรณ์เครื่องจักรใหญ่ หรือตามโรงงานอุตสาหกรรม

2.มอเตอร์เกียร์ชนิดกะแสไฟฟ้าสลับ( Gear motor, electrical switch type)
มอเตอร์เกียร์ชนิดไฟฟ้ากะแสสลับ คือ มอเตอร์ที่สามารถขับเคลื่อนตัวได้จากกะแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่น ๆเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน หรือ เครื่องปั่นไฟ

มอเตอร์เกียร์มี5ประเภทได้แก่

1.มอเตอร์ทรงกระบอก คือ มอเตอร์ที่มีชนิดขนาดใหญ่และมีความเร็วสูง2มอเตอร์ทรงเสี้ยม คือ มอเตอร์ที่มีแกนและขนาดที่ตัดกันทั้งเข้าและออกมีไว้เพื่อเป็นการเปลี่ยนทิศทางการถ่ายโอนของระบบการทำงาน
3.มอเตอร์ทรงหนอร คือ เป็นมอเตอร์ที่แยกส่วนของกะปุกเกียร์สามารถกระจายความร้อนได้สูงแต่ประสิทธิภาพของการทำงานไม่สูงมาก
4.มอเตอร์ทรงดาวเคราะห์ คือ มอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักของวัตถุที่น้อย สามารถรับน้ำหนักชนิดของวัตถุได้ดี
5.มอเตอร์ชนิดผสม คือ มอเตอร์ชนิดหนึ่งที่มีหลายเฟืองและมีการสร้างอย่างทันสมัยขึ้นโดย มีหลายคนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและตรงตามความต้องการการใช้งานของกลุ่มวิศกร
จากข้อมูลข้างต้นเกียร์มอเตอร์ที่หลายคนได้สงสัยหรือสับสนกับความหมายระหว่างมอเตอร์เกียร์นั้นคงได้เป็นที่รู้จักกันแล้วทั้ง2คำศัพท์ที่ได้เลือกใช้หรือได้ยินผ่านๆหูนั้น เป็นความหมายเดียวกัน สำหรับคนที่ต้องการศึกษา เกี่ยวกับเกียร์มอเตอร์ การลงทุนทำธุรกิจเกี่ยวกับมอเตอร์ ก็ตั่งใจหาข้อมูลลรวบรวมข้อมูลให้ดีนะคะ